iEsc Innovate

Τεχνικο γραφειο

Υπηρεσίες

Η νομοθεσία ορίζει πως τα ακίνητα πρέπει να υφίστανται νόμιμα, δηλαδή να έχουν κατασκευασθεί με οικοδομική άδεια και η κατασκευή να έχει εκτελεσθεί όπως ορίζει η αρχική οικοδομική άδεια ή κάποια τροποποίηση της άδειας αυτής.
Οι κατασκευές των ακινήτων όμως πολλές φορές έχουν γίνει αυθαίρετα ή έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Η νομοθεσία πλέον ορίζει πως οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να τακτοποιήσουν τα ακίνητα και ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις αλλά και όταν πρόκειται να γίνουν συμβολαιογραφικές πράξεις.
Το κράτος με διάφορες νομοθεσίες είχε δώσει αλλά και συνεχίζει να δίνει το δικαίωμα για τακτοποίηση των αυθαιρεσιών. Πρώτα υπήρξε ο νόμος Τρίτση, μετά ο νόμος με τους ημιυπαίθριους. Από το 2011 και μετά η νομοθεσία ορίζει πως για να γίνει μια συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση μηχανικού. Η γνωμάτευση – βεβαίωση του Μηχανικού που εκδίδουμε στην πιστοποιεί ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες αυτές τακτοποιούνται με τον εκάστοτε νόμο.

Μετά την ανάληψη από εμάς όλων των απαραίτητων μελετών και αρχιτεκτονικών σχεδίων από την αντίστοιχη υπηρεσία δόμησης , ελέγχουμε την νομιμότητα της ιδιοκτησίας σας για την διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αντικαθιστά την βεβαίωση μηχανικού και αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και τις μεταβολές τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους, καθώς μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.
Υποχρέωση απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας έχουν τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, ενώ τα παλαιότερα κτίρια θα πρέπει να την αποκτούν κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους αφού η σχετική δήλωση θα προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.
Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

1. Άδειες Δόμησης
Στις άδειες δόμησης περιλαμβάνονται οι άδειες για ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την κατεδάφιση κατασκευών, για αλλαγή χρήσης, για προσθήκες κτηρίων, για νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, για διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου κ.ά.. Ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη όμως είναι η τοπογραφική μελέτη, η αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτες στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών, θερμομόνωσης και διάφορες εγκρίσεις κατά περίπτωση.

2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας περιλαμβάνει εργασίες όπως, εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δεν τροποποιούν τον φέροντα οργανισμό, περιφράξεις, εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών, δοκιμαστικές τομές εδάφους, κ.ά.. Επίσης ανάλογα την περίπτωση απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά. Τα σύνηθη και εδώ είναι τοπογραφική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη ή αποτύπωση, τεχνική έκθεση μηχανικού, διάφορα δικαιολογητικά και εγκρίσεις ανάλογα την περίπτωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας ειδικευμένος μηχανικός θα σας ενημερώσει αναλυτικά και υπεύθυνα. Αναλαμβάνουμε όλη την διεκπεραίωση για την έκδοση λειτουργίας της επιχείρησης σας. Ακόμα σας συμβουλεύουμε τεχνικά για την καταλληλότητα του επαγγελματικού χώρου που θα μισθώσετε.

Πολλές φορές το παλιό μπορεί να αναγεννηθεί σε κάτι ακόμη πιο όμορφο προσφέροντας ανανέωση σε όποιον επιλέξει να ανακαινίσει ή να αναπαλαιώσει μια υπάρχουσα κατασκευή. Η διαδικασία αυτή δίνει και σε εμάς τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε ειδικές τεχνικές και να αναβιώσουμε τεχνοτροπίες.

Σχετικά με εμάς

Ο Γεώργιος Στεργίου είναι πολιτικός μηχανικός και διατηρεί Τεχνική-Κατασκευαστική Εταιρεία Innovate  στην Κάτω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη.

Η Innovate Τεχνική-Κατασκευαστική Εταιρεία, δραστηριοποιείται στον κλάδο της μελέτης με υπηρεσίες μηχανικού, καθώς και στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της ανακαίνισης .
Η Innovate αναλαμβάνει πλήρως κάθε ανάγκη και ενέργεια που μπορεί να προκύψει στην ιδιοκτησία σας .

Απευθυνθείτε σε μας για κάθε εργασία που σας απασχολεί

CIVILOLOGY

επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας