Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ακινήτων

Η νομοθεσία ορίζει πως τα ακίνητα πρέπει να υφίστανται νόμιμα, δηλαδή να έχουν κατασκευασθεί με οικοδομική άδεια και η κατασκευή να έχει εκτελεσθεί όπως ορίζει η αρχική οικοδομική άδεια ή κάποια τροποποίηση της άδειας αυτής.
Οι κατασκευές των ακινήτων όμως πολλές φορές έχουν γίνει αυθαίρετα ή έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Η νομοθεσία πλέον ορίζει πως οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να τακτοποιήσουν τα ακίνητα και ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις αλλά και όταν πρόκειται να γίνουν συμβολαιογραφικές πράξεις.
Το κράτος με διάφορες νομοθεσίες είχε δώσει αλλά και συνεχίζει να δίνει το δικαίωμα για τακτοποίηση των αυθαιρεσιών. Πρώτα υπήρξε ο νόμος Τρίτση, μετά ο νόμος με τους ημιυπαίθριους. Από το 2011 και μετά η νομοθεσία ορίζει πως για να γίνει μια συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση μηχανικού. Η γνωμάτευση – βεβαίωση του Μηχανικού που εκδίδουμε στην πιστοποιεί ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες αυτές τακτοποιούνται με τον εκάστοτε νόμο.